Algemene Voorwaarden Consumenten

Deze 'Algemene Voorwaarden Consumenten' zijn van toepassing op de relatie tussen Takeaway.com Central Core B.V. ("Takeaway") en de Consumenten. Restaurants verwijzen wij door naar de 'Algemene Voorwaarden Restaurants'.

1.Definities

Aanbod : het product –en dienstenaanbod van het Restaurant dat door de Consument via het Platform bij het Restaurant kan worden besteld.

Bestelling : een bestelling van de Consument bij het Restaurant van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Overeenkomst : een overeenkomst tussen de Consument en het Restaurant met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Platform : de website(s), apps, tools en andere apparaten van Takeaway en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Restaurant: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Restaurantinformatie: de informatie van het Restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service : de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Takeaway worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar het relevante Restaurant.

2.Identiteit van Takeaway

Takeaway.com Central Core B.V. handelend onder de naam 'rasalatbar.nl'

Adres hoofdvestiging:
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
KvK: 64473716
BTW-nr: NL815697661B01

Correspondentatieadres:
Brouwerijstraat 10
7523 XD Enschede
Email: [email protected]
Tel: 053-4805860 (bereikbaar van maandag tot en met woensdag van 09:00 tot 23:00, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 00:00, en zaterdag en zondag van 10:00 tot 00:00)
Fax: 053-4805861

3.Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn slechts van toepassing op de Service. Takeaway is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het Restaurant van toepassing.
 2. e Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het Restaurant aan voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

4.Het Aanbod

 1. Takeaway publiceert het Aanbod namens de Restaurants op het Platform, overeenkomstig de door de Restaurants aangeleverde Restaurantinformatie. Takeaway aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Restaurantinformatie op het Platform.
 2. Takeaway geeft alle Restaurantinformatie zodanig weer, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 3. Takeaway aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Nu kopen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
 2. De Overeenkomst kan slechts door het Restaurant worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Takeaway en het Restaurant te melden.
 3. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor zowel het Restaurant als Takeaway via de door hem aangegeven contactgegevens.
 4. Indien de Consument kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Consument aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 5. Indien de Consument kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Restaurant, die in de bevestigingsmail of op de website van Takeaway is weergegeven om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 6. Takeaway aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6.Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument bij Takeaway worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Consument bij het Restaurant is slechts mogelijk indien het Restaurant expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is.
 2. Takeaway wijst de Consument erop dat het Restaurant het recht heeft de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven.
 3. Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Takeaway besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.
 4. Takeaway heeft het recht om namens het Restaurant Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling. Indien Takeaway een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Takeaway dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Takeaway hiervan aangifte doen bij de politie.

7.Betaling

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens het Restaurant. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan het Restaurant aan de deur of op de afhaallocatie.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6, vierde lid van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. Het Restaurant heeft Takeaway geautoriseerd om namens het Restaurant de online betaling van de Consument in ontvangst te nemen.

8. Klachtenregeling

 1. Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij het Restaurant te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens. Takeaway kan bij de klachtbehandeling slechts een bemiddelende rol vervullen.
 2. Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Takeaway op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door Takeaway is ontvangen zal Takeaway zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Takeaway streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het Restaurant of Takeaway.

9.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen Takeaway en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden Consumenten betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Takeaway en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door Takeaway als de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Takeaway sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Takeaway is [email protected]

10.Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 1. Takeaway heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij: Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  Laan van Malkenschoten 20
  7333 NP
  Apeldoorn

  via de volgende assuradeur:
  Meijers Assurantiën B.V.
  Van H euven Goedhartlaan 935
  1181 LD
  Amstelveen

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft als verzekeringsgebied de gehele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

11.Nieuwsbrief

 1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Consument kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Consument kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via rasalatbar.nl/nieuwsbrief of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.

12.Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 1. Takeaway slaat persoonlijke gegevens op van de Consument. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.

Onze website gebruikt analytische cookies om de werking van de website te verbeteren en reclame/tracking cookies om aan de gebruiker gerichte reclame te kunnen aanbieden. Wanneer u gebruik blijft maken van deze website geeft u hiermee toestemming voor het gebruik van deze cookies.
Klik hier voor meer informatie. [ Sluiten ]